Lifi una gallina tocada del ala

"Lifi, una gallina tocada del ala"